Estatutos do club

Os estatutos do Club están depositados no domicilio social R/ Rio Vespasante, 17-B, a disposición de tódolos socios que os queiran consultar, baixo solicitude previa mediante escrito dirixido ó presidente