Buzón de suxerencias

Solicitamos e agradecemos a calquera persoa, relacionada ou non có Club Atletismo Narón, que nos faiga chegar calquera tipo de comentario, suxerencia ou crítica constructiva có fin de poder corrixir posibles defectos así como establecer un proceso de mellora contínua no funcionamento do Club e os servicios que ofrece