Datos do club

Datos administrativos

  • Nome: Club Atletismo Narón
  • CIF: G-15.215.759
  • Domicilio: Rúa Río Vespasante 17 Baixo; 15570 Narón (A Coruña)
  • Email: info@atletismonaron.es

Datos deportivos

  • Nº Rexistro Entidades Deportivas da Xunta de Galicia: C-2085
  • Nº Rexistro Municipal de Asociacións: 49
  • Licencia federativa: G-9 (estatal)

Outros datos